Hediye ÇeklerimSipariş TakibiBildirimler  Müşteri Hizmetlerimiz : 533 560 50 08

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda  (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile

• Noter vasıtasıyla ya da

• Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı bilgi@zarabilisim.com elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 

 • Başvuru Sahibinin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

 


 Başvuru Yöntemi
 
 Başvurunun Yapılacağı Adres
 
 Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
 
 
 Dumlupınar cad. no 35 D-8  


 
 
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  


 
 

Noter vasıtasıyla tebligat
 
 

Dumlupınar cad. no 35 D-8


 
 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır


 
 
“Güvenli elektronik bilgi@zarabilisim.com E-postanın konu kısmına “Kişisel imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 
 
bilgi@zarabilisim.com 
 
E-postanın konu kısmına “Kişisel imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 
 
Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 
 
bilgi@zarabilisim.com 
 
E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

 Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A.   Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:A2. Yabancılar İçin:   
 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.  (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 2.  ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer:………………….……………………………............  

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….……………………………......

Konu:  ……………………………………..…………………………………….……………...…….

 

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : ……………………………………..…………………………

☐ Diğer: ……………………………………..…………………………………….……………...…

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………………………………………………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

……………………………………..…………………………………….……………...……..…….. 

 

   

   
 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  
 2.  

 ……………………………………..…………………………………….……………...…………………  ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………… ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………… ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………………..…………………………………….……………...…………………


   
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 2.  


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.   BAŞVURU SAHİBİ (Kişisel Veri Sahibi) :

ADI SOYADI:

BAŞVURU TARİHİ:

İMZA: 

Yardım menüleri
8 içerik

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda  (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile

• Noter vasıtasıyla ya da

• Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı bilgi@zarabilisim.com elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 

 • Başvuru Sahibinin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

 


 Başvuru Yöntemi
 
 Başvurunun Yapılacağı Adres
 
 Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
 
 
 Dumlupınar cad. no 35 D-8  


 
 
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  


 
 

Noter vasıtasıyla tebligat
 
 

Dumlupınar cad. no 35 D-8


 
 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır


 
 
“Güvenli elektronik bilgi@zarabilisim.com E-postanın konu kısmına “Kişisel imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 
 
bilgi@zarabilisim.com 
 
E-postanın konu kısmına “Kişisel imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 
 
Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 
 
bilgi@zarabilisim.com 
 
E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

 Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A.   Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:A2. Yabancılar İçin:   
 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.  (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 2.  ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer:………………….……………………………............  

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….……………………………......

Konu:  ……………………………………..…………………………………….……………...…….

 

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : ……………………………………..…………………………

☐ Diğer: ……………………………………..…………………………………….……………...…

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………………………………………………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

……………………………………..…………………………………….……………...……..…….. 

 

   

   
 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  
 2.  

 ……………………………………..…………………………………….……………...…………………  ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………… ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………… ……………………………………..…………………………………….……………...………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………………..…………………………………….……………...…………………


   
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 2.  


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.   BAŞVURU SAHİBİ (Kişisel Veri Sahibi) :

ADI SOYADI:

BAŞVURU TARİHİ:

İMZA: 

© Copyright 2007-2022 www.zarabilisim.com
Designed by Zen Dizayn